Anh biết khi vào Sài Gòn sinh sống thì sớm hay muộn anh cũng sẽ mất em mãi mãi. Chuyện đời quả thật không sai, không ngoài những dự tính của anh. Anh biết tất cả, anh đã cố gắng thật tỉnh để giữ em nhưng anh đã không thể…Có lẽ anh đã say thật...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ