Thật sự chỉ có thể yêu thương nhau mới khiến chúng ta nên vợ nên chồng. Và chỉ có vợ chồng với nhau mới hy sinh cho nhau nhiều như thế…Mọi chuyện anh làm cho em em điều thấu hết anh à. Chuyện anh có nhân tình bên ngoài em cũng đã nắm trọn trong...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ