Anh nói em thế này thế nọ trong cuộc sống, anh không chấp nhận em. Anh luôn mang những chuyện lầm lỡ của em trong quá khứ để nói này nói nọ em trong cuộc sống này. Và đã bao lần nước mắt em rơi anh có thấu, anh có thương. Bao nhiêu chiếc gối...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ