Cuộc sống đôi khi không như những gì chúng ta nghĩ. Cuộc sống, đã thốt nên hai từ ấy thì có nghĩa có bao nhiêu sóng gió đang chờ ta. Con người cũng có lúc lên lúc xuống, lúc may mắn và khó khăn. Hôn nhân cũng có lúc này lúc khác…Và tôi không nghĩ...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ