Mọi điều trong cuộc sống này luôn luôn có thể xảy ra với bất kì ai. Và có những chuyện dù ta có cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua. Giờ này em không biết mình sẽ làm gì và sẽ đi về đâu khi thời gian trong em chỉ có hơn hai...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ