Không ai lường trước được chữ ngờ trong cuộc sống này, cuộc sống này đôi khi những lắm bất công. Giống như những con sóng đánh vào bờ rồi nhanh cuốn ra xa, anh biết không khi chúng ta cố tranh giành một chuyện gì, chúng ta cố giành giật nhau trong cuộc sống này...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ