Ngoại tình là một căn bệnh mà không có một bài thuốc nào để điều trị triệt để mà chỉ có thể khắc phục từ từ rồi mới triệt để, tốt nhất là bằng tình thương, tình cảm từ gia đình là sức mạnh cảm hóa nếu như vấn đề chưa đi quá xa. Vậy...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ