Gia đình tôi có 3 anh em, cha mẹ quanh năm chỉ buôn ba với công việc làm mướn. từ thuở nhỏ tôi đã có ý chí cố gắng học thật dõi để lo cho ba mẹ sau này. Trong gia đình tôi là người con út, hai anh trai tôi sớm phải nghĩ học...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ