Đến giờ này tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy sau những chuyện mà vợ tôi đã làm nên. Tôi yêu em trước sau như một, vậy mà em lại nhẫn tâm đối với tôi như vậy… Chúng tôi cưới nhau đã được mười năm, và hạnh phúc hơn khi tôi có cậu con trai...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ