Cuộc sống là vậy biết sống sao cho vừa ý tất cả mọi người. Chín người đã có mười ý rồi thì làm sao tôi vẹn tròn tất cả. Buồn cũng không đúng mà đau khổ cũng chẳng phải. Thật sự giờ này tôi chẳng biết làm gì trong cuộc tình ngang trái này. Chúng...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ