Xa nhau không có nghĩa là mọi yêu thương chấm dứt tất cả. Yêu anh và trân trọng những gì em đã có. Một hai năm không là vấn đề, vấn đề là lòng chung thuỷ và tin tưởng em có đặt đúng người đúng chỗ không thôi. Yêu anh, em đã chấp nhận chờ...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ