Bây giờ tôi mới hiểu anh cưới tôi chỉ vì sự ép buộc của gia đình và vì cái gọi là duy trì nòi giống của họ tộc anh. Tôi nào ngờ anh lại là con người như vậy. Anh là một nhà giáo ưu tú, luôn đứng đầu bộ môn văn trong trường cấp...
" />
Tư Vấn Miễn Phí
Địa Chỉ